MHP Bayburt'ta seçim sonuçlarına itiraz etti!

MHP, sebeplerini de açıklayarak, sandıklardaki oyların yeniden sayılmasını talep etti.

MHP Bayburt'ta seçim sonuçlarına itiraz etti!

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını talep etti.

Bayburt’ta kıran kırana gerçekleşen yarışı, AK Parti, MHP’nin 236 oy önünde tamamladı.

MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan Bayburt Belediye Başkanlığı seçimi ile İl Genel Meclisi üyeliği seçimine ait itirazlarını Bayburt İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na iletti. 
Sandık kurullarına yapılan sözlü şikâyetler, sandık kurullarınca tutulan tutanakların yanlış düzenlenmesi, geçerli olması gereken oyların geçersiz sayılması, geçersiz sayılan oyların ise sonuç tutanağında neden geçersiz olduğunun yazılmamış olması sebepleri öne sürülerek yapılan itirazda, oyların yeniden sayılması istendi. 

Gerekçede şu maddeler yer aldı: 

- İl ve Merkez İlçe genelindeki sandıklardaki geçersiz oyların rakip parti lehine olacak şekilde geçersiz iken geçerli gibi tespit edildiği ve bu duruma o aşamada sandık kurulu başkanına itiraz edildiği ancak söz konusu itirazın değerlendirilmediği, 
- İl ve Merkez İlçe genelindeki sandıklarda oy sayım döküm işlemi yapılırken oy pusulalarının sandık kurulu başkanınca oy sayım döküm işlemini takip eden partili üyelerin ve diğer seçmenlerin görmesine fırsat vermeyecek şekilde hızlıca kaldırıp parti ismi söyleyerek kapalı bir şeklide indirdiği, bu hususa ilişkin itirazları da dikkate almadan oy sayım döküm işlemini bu şekilde tamamladığı, 
- Milliyetçi Hareket Partisi’nin logosunun oy pusulasında koyu renkli olması sebebiyle tercih mühürlerinin bu koyu alana gelmiş olması halinde oy sayım döküm aşamasında sıklıkla tercih mührünün görülemediği ve boş gibi değerlendirme yapıldığı ancak partili sandık kurulu üyelerinin uyarısı ile bu şekilde birden fazla oyun geçerli sayılmasının mümkün kılındığının tespit edildiği,
- Sandık kurulu başkanlarının özellikle belirtilen sandıklarda seçim güvenliğine aykırı hareket ederek sandık kurulunun tarafsızlığına gölge düşürdükleri ve sair diğer sebeplerle açıkça itiraza konu edilmiştir.

İtirazda, “Belediye Başkanlığı Seçiminde 950-1000 arasındaki ve Bayburt İl Genel Meclisi üyeliği seçimindeki 2000’e yakın geçersiz oyun olması ve bu geçersiz oyların büyük çoğunluğunun Milliyetçi Hareket Partisine kullanılan oylardan olması dolayısıyla itiraz edilen sandıkların yeniden sayılmasını gerektirmektedir. Aylardır emek verilen seçimin 230-240 oy ile değişmesi ihtimali bulunması karşısında özellikle İlçe Seçim Kurulu Memur Üyelerinin geçersiz oyların ve itiraz edilen sandıklardaki oyların yeniden sayılmalarına karşı çıkmaları kabul edilemez. Öyle ki bu durum açıkça seçmen iradesini yok saymaktır. Öyle ki Bayburt İlinin ve Merkez İlçesinin küçük bir yerleşim olması, herkesin birbirini tanıması durumları göz önüne alındığında demokrasinin asli olan unsurunun işlevine gölge düşürmeden geçersiz oylar yeniden sayılmalıdır. Yapılması gereken kanaatimizce gerekçeli itirazlarımız neticesinde öncelikle tüm sandıklardaki geçersiz oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verilerek seçime hile ve şaibe karışmasının önüne geçilmesi, seçmenin özgür iradesinin fesata uğratılmasının aksine sandığa yansımasının sağlanması gerektiği yönündedir. Zira aradaki oy farkı 230 civarında olup seçim sonucunun değişme ihtimali kuvvetle muhtemeldir ki demokrasinin gereklerinden biri de seçmenlere itiraz hakkı verilip sonucun her türlü şüpheden uzak ve şeffaf bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. 298 sayılı Kanunun 105. maddesine göre, sandık kurulunca düzenlenecek sandık sonuç tutanakları, 101 ve 102. maddelerinde belirtildiği şekilde sebepler açıkça belirtilmek suretiyle düzenlenmek zorunda olunduğu, nitekim kanun koyucunun bu hususları sıkı şekilde kurallara bağlaması ve ayrıntılı olarak düzenlemedeki amacının seçim sonuçlarının ve dolayısıyla seçmen iradesinin doğru ve her türlü kuşkudan uzak bir biçimde tespitini en sağlıklı şekilde sağlamak olduğu, Oysa itiraza konu sandık sonuç tutanakları incelendiğinde oy pusulalarının geçersizlik ve hesaba katılmama sebeplerinin 101 ve 102. maddedeki açıklığı sağlamaktan çok uzak olduğu, birçok sandık sonuç tutanağında bu bilgilerin hiç yazılmadığı veya eksik yazıldığının görüldüğü, bu nedenle bu tür oy pusulalarının gerçek hukuki durumunun tespitinin yapılamadığı, bu durumun Kanun koyucunun amacıyla çeliştiği açıkça ortada olup itirazlarımızın haklılığını göstermektedir” denildi. 

Öte yandan bugün yapılan itirazın değerlendirilerek oyların sayılıp sayılmayacağına dair kararın verileceği bilgisi paylaşıldı.

MURAT OKUTMUŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER