2020/87

2020/87

T.C
BAYBURT
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri             : Bayburt İl, Merkez İlçe, 466 Ada, 2 Parsel, KALEARDI Mahalle/Köy, kayıtlıdır. 183 m2 yüzölçümüne sahiptir. Arsa olarak geçmekte ve üzerinde 146,30 m2 alanlı tek katlı bir ev mevcuttur. Bu evin 51,95 m2 si aynı parsel üzerinde, 24,94 m2 lik kısmı ise yola tecavüzlü durumdadır.Arazi eğimli olup, etrafından tek ve iki katlı evler mevcuttur. İmar durumunda ayrık nizam 2 katlı yapılaşmaya müsade edilen alan içerisindedir.Taşınmaz Belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. Çoruh nehri yakınında Bayburt Belediyesine 1,5 km mesafededir. Toplu ulaşım imkanı yoktur.
Kıymeti             : 38.735,49
KDV Oranı             : %18
Kaydındaki Şerhler         : haciz
1. Satış Günü            : 06/10/2020 günü 14:00 – 14.10 arası
2. Satış Günü         : 03/11/2020 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri             : Belediye binası mezat salonu kat : 5 BAYBURT
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri            : Bayburt İl, Merkez İlçe, 465 Ada 1 Parsel,KALEARDI Mahallesi/Köy, olup olup, 542 m2  yüzölçümüne sahiptir. Tapuda bahçeli kargir ev diye kayıtlıdır. Üzerinde 328 m2 alana sahip iki katlı ev, ve 44.33 m2 alana sahip tek katlı evbulunmaktadır.Taşınmaz eğimli bir araziye sahip olup, etrafında tek ve iki katlı evler mevcuttur. İmar sahasında olup, ayrık nizam 2 katlı yapılaşmaya müsaittir. Belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanır, Çoruh nehri kenarında ve Belediye binasına 1.5 km mesafededir, Toplu ulaşım imkanı yoktur.
Kıymeti             : 203.984,83 TL
KDV Oranı             : %18
Kaydındaki Şerhler         : haciz
1. Satış Günü         : 06/10/2020 günü 14:20 – 14:30 arası
2. Satış Günü         : 03/11/2020 günü 14:20 – 14:30 arası
Satış Yeri             : Belediye binası mezat salonu kat : 5 BAYBURT
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahihi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak  sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isleyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul elmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak inleyenlerin 2020/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/07/2020                                    İLAN NO: 2020/87
 

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER