2020/128

2020/128

T.C.
BAYBURT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                 : Taşınmaz Bayburt ili Şingah mah. 224 Ada, 57 Parsel, Kokmuşlar mevkiinde 20024,00m2 alanlı tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz %3-5 meyillidir. Toprak yapısı kumlu-tınlı olup, orta derinliktedir. Taşınmaz makineli tarıma müsait olup, yonca, fiğ ve mısır üretilir. Belediye sınırları içerisinde imar planı dışındadır.
Kıymeti                 : 307.168,16 TL
KDV Oranı                 : %18
1. Satış Günü             : 22/10/2020 günü 14:00 - 14:10 arası 
2. Satış Günü             : 18/11/2020 günü 14:00 - 14:10 arası 
Satış Yeri                 : Belediye mezat salonu kat : 5 BAYBURT 
2 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri                 : Taşınmaz Bayburt ili Şingah mah. 224 Ada, 28 Parsel, Kokmuşlar mevkiinde 39201,00 m2 alanlı tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz %3-5 meyillidir. Toprak yapısı kumlu-tınlı olup, orta derinliktedir. Taşınmaz makineli tarıma müsait olup, yonca, fiğ ve mısır üretilir. Belediye sınırları içerisinde imar planı dışındadır.
Kıymeti                 : 601.343,34 TL 
KDV Oranı                 : %18
1. Satış Günü             : 22/10/2020 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü             : 18/11/2020 günü 14:20 - 14:30 arası 
Satış Yeri                 : Belediye binası mezat salonu kat: 5 BAYBURT
Satış şartları
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/08/2020                                         İLAN NO : 2020/128
 

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 16:01

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER