Seyhan: Bayburt Güzergahı Diğer Güzergaha Nazaran Daha Avantajlı

Son günlerde kamuoyunda yeniden gündeme getirilen, tabiri caiz ise bir bardak suda fırtınalar koparılan ve bazı mahfiller tarafından Trabzon, Rize, Gümüşhane ve İlimiz arasında bir gerilim kaynağı haline dönüştürülmek istenen hızlı tren güzergahı üzerindeki gelişmelere dair Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Seyhan: Bayburt  Güzergahı Diğer Güzergaha Nazaran Daha Avantajlı

Son günlerde kamuoyunda yeniden gündeme getirilen, tabiri caiz ise bir bardak suda fırtınalar koparılan ve bazı mahfiller tarafından Trabzon, Rize, Gümüşhane ve İlimiz arasında bir gerilim kaynağı haline dönüştürülmek istenen hızlı tren güzergahı üzerindeki gelişmelere dair Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Konuyla ilgili olarak kasıtlı değilse bilgisizlikten kaynaklandığını düşündüğümüz bazı açıklamaları ibretle izlemekteyiz...

Bizler Bayburt iş dünyası temsilcileri olarak meseleyi ''Ne olursa olsun ve hangi maliyetle gerçekleşirse gerçekleşsin yeter ki tren yolu Bayburt'tan geçsin'' meselesi olarak görmediğimizi kamuoyuna ve muhataplarımıza defalarca deklare ettik... Bu minvalde de Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak hazırladığımız dosyaları Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma Bakanımız başta olmak üzere ilgili tüm taraflara sunduk… Bu dosyalar içerisinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı ve Prof. Dr. Sayın Fazlı Çelik tarafından yapılan çalışmalar ve sunulan bilimsel raporlar ışığında jeolojik, coğrafi avantajlar ve maliyet hesabı açısından en uygun güzergahın Bayburt üzerinden geçecek hat olduğuna dair bilimsel raporlar da mevcuttur.

Söz konusu çalışma kapsamında, 1/25000 ölçekli eş yükseltili topoğrafik haritalar üzerinde yapılan yatay ve düşey güzergah araştırmalarında Trabzon Limanına en optimum bağlantının Bayburt üzerinden olduğu tespit edilmiş ve İlgili çalışma sonucu ortaya konan raporda Bayburt üzerinden geçecek hattın Gümüşhane üzerinden geçecek hat ile kıyaslandığında;

• Güzergah uzunluğunun çok daha kısa olduğu,
• Toplam tünel uzunluğunun çok daha az olduğu,
• Toplam köprü uzunluğunun çok daha az olduğu,
• Yapım maliyetinin çok daha düşük olduğu,
• Yapım süresinin çok daha kısa olduğu,
• Jeolojik yönden çok daha kararlı ve daha problemsiz olduğu,
• Bakım maliyetlerinin çok daha düşük olduğu,
• İşletme giderlerinin çok daha düşük olduğu,
• Çevre tahribatı ve kirliğinin çok daha az olduğu,
• Enerji sarfiyatının çok daha düşük olduğu,
• Zaman tasarrufunun çok daha fazla olduğu ve
• Kamu yararının çok daha fazla olduğu ortaya konulmuştur.

Raporda geçen ve yukarıda zikredilen parametreler ışığında kamu kaynağının bir şehir milliyetçiliğine kurban edilemeyecek kadar kutsal olduğunun altını bu vesile ile bir kere daha çiziyoruz... Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bilimin tavsiyesi ve ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onun olması arzumuz ve kabulümüzdür... Daha açık ifadesiyle, Tren yolu illa bizim şehrimizden geçsin diye kamu kaynaklarının israf edilmesine göz yummanın izahı yoktur... Aynı duyarlılığı Gümüşhaneli hemşehrilerimizden de beklemek en tabii hakkımız değil midir? Diğer senaryoların yanı sıra Bayburt üzerinden geçecek muhtemel güzergahın etüt dahi edilmesine karşı çıkmanın izahını bulamamaktayız.  Ve bu tavrın yukarıda altını çizdiğimiz hassasiyetlere ortak olmasını beklediğimiz çevrelerin misyonuna yakışmadığı düşüncesindeyiz... 

Halihazırda kamuoyunda dillendirilen ve üzerinde türlü tartışmaların yaşanan çalışmanın hattın inşası değil ‘’güzergah etüt çalışması’’ olduğunun altını bir kez daha çizmekteyiz... Ve bu etüdün yapılması için Milletvekilimizden Valimize, Belediye Başkanımızdan Odamızın geçmiş başkan ve yöneticileri ile şimdiki yönetim olarak bizlere kadar geniş kesimlerin çabaları vardır... 

Bu vesileyle değerli hemşehrilerimize hatırlatmak gerekir ki ana aks olan Kars-Erzincan ve Erzincan-Sivas hattının dahi henüz yapımına başlanmamıştır. Bu ana aks üzerinden Karadeniz'e verilecek hatta dair uzun yıllara yayılmış planlama devam etmekte ve muhtemel bütün güzergahların etütleri yapılmaktadır... Bunlardan şimdilik ve kabaca hesapla en uygun görülen güzergahların önemli bir kısmı Bayburt'tan geçen  güzergahtır... 

Bu vesile ile ilimizde konuyu zaman zaman çarpıtarak gündeme getiren ve vatandaşlarımızı manipüle etmeye çalışan kesimlere itibar edilmemesini değerli kamuoyumuzdan istirham ediyor, çalışmaları hep birlikte takip ettiğimiz Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal, Valimiz Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci başta olmak üzere paydaş kişi ve kurumlar ile değerli yöneticilerine teşekkürlerimi arz ediyorum...

Bilim ne diyorsa, ülkemiz menfaati neyi gerektiriyorsa o olacaktır ve bizler bütün bu parametrelerde Bayburt üzerinden geçecek güzergahın diğer güzergaha nazaran daha avantajlı ve daha uygulanabilir olduğunun farkındayız... Sadece çalışmaların sonucunu bekleyelim.
 

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, 10:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER