Peygamber Sevdalıları Vakfından Online Siyer Yarışması

Peygamber Sevdalıları Vakfı her yıl yüzbinlerin katılımı ile yaptığı siyer yarışmasını bu yıl pandemiden dolayı online olarak gerçekleştirecek.

Peygamber Sevdalıları Vakfından Online Siyer Yarışması

Peygamber Sevdalıları Vakfı her yıl yüzbinlerin katılımı ile yaptığı siyer yarışmasını bu yıl pandemiden dolayı online olarak gerçekleştirecek

Yarışma ile alakalı bilgi veren vakfın Bayburt temsilcisi Maşallah Oruçoğlu,"O'nu Oku O'nu Yaşa" temalı siyer yarışmasını bu yıl pandemiden dolayı online olarak yapacağız. Herkesin evlerine kapandığı böyle bir dönemde bu olumsuz atmosferi, Hz. Peygamber (sav)’in hayatını okuyarak,öğrenerek fırsata çevirebiliriz.

İnsanlığın büyük buhranlar geçirdiği, ahlaki yozlaşmanın arttığı böylesi bir zaman diliminde O'nun öğretilerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnsanlığın bu buhranlardan,bu manevi krizden kurtulmasının tek yolu O'nun öğretilerini yaşamak ve yaşatmakla mümkündür.

Bizler de bu anlamda Hz. Peygamber(sav)in ahlakını toplumumuza götürmek için çalışıyoruz. 

Bu bağlamda Siyer Yarışması da özellikle pandemi sürecinde evlerimizi birer Dar'ul Erkam yapmak için büyük bir fırsattır'' dedi.

1. Yarışma Tanımı:

Peygamber Sevdalıları Vakfı, 2021'de "O’nu Oku O’nu Yaşa" adlı etkinliği organize edecek. Yarışma dört kategoriye ayrılmıştır ve çevrimiçi çoktan seçmeli bir test yöntemi ile yürütülecektir. Yarışmanın tüm ilerlemesi ve detayları //peygambersevdalilari.com web sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılar gerektiğinde e-posta / SMS yoluyla bilgilendirilecektir.

2. Yarışma Düzenleme Kurulu:

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur.

3. Yarışma Sınavı:

Peygamber Sevdalıları Vakfı "O’nu Oku O’nu Yaşa Online Sınav Yarışması" ​​ödüllendirilecek adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen bir testtir.

B. Yarışma Organizasyonu:

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllü kişilerin işbirliği ve katkılarıyla organize edilmektedir.

C. Yarışmanın Amacı

Siyer yarışması ile bilgi kültür doğrultusunda, Türkiye'yi "O’nu Oku O’nu Yaşa” temasıyla yarışıyor; 1. Önek bir hayat öğrenmek için Peygamberimiz (sav) 'in bilgileri ile birleştirmek ve öğrenilen hayatın hayatımıza uygulanmasını sağlamak ve Allah'ın rızasını almak; 2. Okuyan, düşünen ve kendi hayatına yön veren bireyin gelişmesine yardımcı olur.

D. Yarışma Katılım Şartları ve Başvuru:

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar:

1.1.Yarışma Kategorileri:

1. Kategori:(4. ve 5. sınıf öğrencileri)

2.Kategori: (6‐7. ve 8. sınıf öğrencileri) 

3.Kategori: Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar  

4.Kategori: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1.2.Yarışma Kitapları:

1. ve 2.Kategori: Etiket Yayınlarından “İslam Tarihi Dersleri Siyer 1”adlı eser, (Hazırlayan İDEV Eğitim Komisyonu) 3. ve 4.Kategori: Semere Yayınlarından “Nebevi Ahlaktan Yansımalar” adlı eser, (Yazar Hüseyin Yıldız)

2. Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:

2.1: Yarışma, 23 Ekim 2020 - 7 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında //peygambersevdalilari.com web sitesinde yapılacaktır.

2.2: Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru sahibine başvurunun onaylandığını ve başvurunun kabul edilip edilmediğini intenet adresinden kontrol etmesi gerektiğini belirten bir mesaj gönderilebilir.

2.3: Adaylar; Siyer yarışması her kategorinin yarışma kitabını her yerden alabilir. Adaylar ayrıca //peygambersevdalilari.com adresinden yarışma kitabını Pdf formatında indirip okuyabilirler.

2.4: Soruların hazırlığına katılan personel yarışmaya katılamayacak ve yarışmaya katılsalar dahi değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.5: Hak İddia Edilemeyecek Durumlar:

“O’nu Oku O’nu Yaşa Online Siyer yarışmasında yer almak başlı başına bir hak oluşturmaz. Başvuru koşullarını karşılamayanlar, doğru olmayan, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanlarda bulunanlar ile yarışma yönetmeliğini ihlal eden kişiler herhangi bir hak iddia edemezler. (Başvuru yapılırken yanlış eğitim bilgisi verilmiş, eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb.)

2.6: Yarışma şartnamesinde belirtilen şartlar dışında bir durum olması durumunda seçim kurulunun kararı kesindir ve itiraz edilemez.

2.7: Yarışmanın bitiminden sonra cevap anahtarlarının yayınlanması, belirsiz ve kesin sonuçların duyurulması, ödüllerin verilmesi, katılımcılara //peygambersevdalilari.com web sitesi, SMS ve basın yoluyla gönderilebilir.

2.8: Yarışma kitabına ek olarak, özellikle ödüllerde eşitliği bozmak / dengelemek için bazı güncel sorular (tarih, coğrafya, genel kültür vb.) Sorulabilir. Bu tamamen seçim kurulunun takdirindedir.

2.9: Oyuncu kayıtlarında zorluk çeken veya dijital ortama kayıt olamayan kişiler, ilgili web sitelerinden görsel bilgi ve rehberlik, yarışma kayıt noktaları ve yarışma temsilcileri şeklinde yardım alabilirler.

2.10: Yabancı yarışmacılar, varsa TC numaralarını veya benzersiz 11 haneli numaralarını girerek yarışmaya girebilirler.

2.11: Yarışmacılara kayıt sırasında ve yarışma günü verilen cep telefonlarına bilgi mesajları gönderilecektir. Yarışmacıların kayıt sırasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numaralarının aynı olması onların yararına olacaktır.

2.12: Jüri, her konuda yarışmacılara hitap etme yükümlülüğü altında değildir. Özellikle şartnamede belirtilen ve tekrar tekrar sorulan öğeler hakkında geri bildirim sağlanmayacaktır.

2.13: Seçim kurulunun kendisinden kaynaklanmayan genel doğal afet, genel salgın vb. Çeşitli nedenlerle yarışmayı yeniden planlayabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

E. Yarışmanın Yapılacağı Yerler ve Yarışma Tarihi‐Saati:

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen //peygambersevdalilari.com web sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.

Yarışma Tarihi: 14 Şubat 2021 / Pazar 

1. Kategori saat 10.00‐12.00

2. Kategori saat 13.00‐15.00

3 ve 4. kategori, 16:00 - 18:00 (yerel saat) arasında farklı oturumlarda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara yarışma başlangıç ​​noktaları hakkında e-posta / SMS ile bilgi verilecektir.

1 ve 2. Kategori: Bir kişi 10.30'a kadar girerse, 90 dakikası olacaktır. Ancak saat 10.30'dan itibaren yarışmaya katılırsa, yarışmanın süresi dolduğu gibi geciktirilir. Öneğin, şu saatte gelirse Saat 10.40 ve sınava başlarsa süre 80 dakika, 11.00 de katılırsa saat 11.30 da katılırsa süre 30 dakika olacaktır. Aynısı kategori 3 ve 4 için de geçerlidir.

F. Yarışmanın Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi:

1‐ Yarışmacılar yarışmaya online olarak katılacaklardır.

2‐ Yarışmacılar, çevrimiçi yarışmanın gerektirdiği tüm güvenlik önlemlerine uymalıdır. Yarışmacılar yarışma sırasında başka birinden destek almamalı, ekranı online bırakmamalı, ekrandaki diğer sayfaları açmamalı, soruların ekran görüntülerini alıp sosyal medyada başkalarıyla paylaşmamalı vb. Medyayı paylaşmamalıdır. Bu ve benzeri kurallara uyulmaması, yarışma kurallarının ihlali olarak değerlendirilecek ve yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

3‐ A ve B olmak üzere 2 tür kitapçık, artı bazı ve sınırlı sorulardan oluşan bir havuz olabilir. Birinci ve ikinci kategorilerde 60 soru ve cevaplamak için 90 dakika, üçüncü ve dördüncü kategorilerde 75 soru ve cevaplamak için 90 dakika vardır. Yarışmanın süresi tüm kategoriler için aynıdır.

4‐ Kuruluşumuzdan kaynaklanmayan şebeke ve şebeke sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklanan sorunlar vb. Vakfımız sorumlu değildir.

5- Yarışma değerlendirilmesi sonucu berabere kalırsa: Sıralama, erken sonlandırılması ve zamanın doğru kullanılması kriterlerine göre yapılacaktır. Ancak eşitliğin ihlal edilmemesi durumunda sıralama / değerlendirme seçim kurulu gözetiminde kura çekilerek yapılır.

6- Cevap verirken kategori 1 ve 2'den sorular 4 seçenek, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı iptal eder. Üçüncü ve dördüncü kategoride sorularda 5 seçenek vardır ve 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı ortadan kaldırır.

G. Yarışmanın Ödülleri:

Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.  Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir.

Birinci Kategori Ödülleri (4 ve 5. Sınıf Öğrencileri)

1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)

3‐5) Bisiklet /1 Gram Altın (3)

6‐10) Tablet (5)

11‐15) Akıllı Bileklik Saat (5)

16‐21) Scooter‐Paten /Oyun Çadırı (6)

22‐41) Sırt Çantası (20)

42‐71) Dart Tahtası (30)

72‐131) Uçurtma (60)

132‐211) Eşarp /Futbol Topu (80)

212‐301) Satranç Takımı (90)

GENEL TOPLAM (301) 

İkinci Kategori Ödülleri Ortaokul (6.Sınıf Öğrencileri)

1)Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Bisiklet /1 Gram Altın (2)

4‐6) Tablet (3)

7‐10) Drone (4)

11‐14) Teleskop (4)

15‐20) Akıllı Bileklik Saat (6)

21‐40) Dua Yayıncılık Kitap Seti (20)

41‐60) Sırt Çantası (20)

61‐90) Uçurtma (30)

91‐140) Eşarp /Futbol Topu (50)

141‐200) Satranç Takımı (60)

GENEL TOPLAM (200)

İkinci Kategori Ödülleri Ortaokul (7. ve 8.sınıf öğrencileri)

1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)

3‐4) Bisiklet /Çeyrek Altın (2)

5‐7) Tablet (3)

8‐11) Drone (4)

12‐15) Teleskop (4)

16‐25) Akıllı Bileklik Saat (10)

26‐50) Dua Yayıncılık Kitap Seti (25)

51‐175) Uçurtma  125

176‐300) Eşarp/ Futbol Topu (125)

GENEL TOPLAM (300)

Üçüncü Kategori Ödülleri Lise Öğrencileri (9‐10‐11‐12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar)

1 ) Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Çeyrek Altın (2)

4‐5) Tablet (2)

6‐7) Teleskop (2)

8‐9) Drone (2)

10‐15) Kol Saati (6)

16‐30) Dua Yayıncılık Kitap Seti (15)

31‐100) Ses Topu (70)

GENEL TOPLAM (100) 

Dördüncü Kategori Ödülleri Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar) 

1)Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Yarım Altın (2)

4‐5) Çeyrek Altın (2)

6‐25) Kol Saati (20)

26‐100) Dua Yayıncılık Kitap Seti (75)

Genel Toplam (100)

H. Yarışmanın Diğer Şartları:

Katılımcılar bu şartname hükümlerini ve komite kararlarını kabul etmiş sayılır. Peygamber Sevdalıları Vakfı, görev kapsamında değişiklik yapma hakkına sahiptir. İntenet yarışma sisteminin altyapısı, Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın ihtiyaç ve deneyimlerine tam olarak uyarlanmış olup, yarışma katılımcısı İntenet yarışma sistemi kurallarına tabidir.

İ. Yetkili Kurullar:

1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı

2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.

3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

K. BİLGİ – İLETİŞİM: Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır 

Web: //peygambersevdalilari.com   

Telefon: İhtiyaç halinde, //peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.

E‐posta: [email protected]

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER