Diyanet İşleri Başkanlığı Resim Yarışması Düzenliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı 15-20 yaş aralığı gençler arasında ''Göç ve Aile'' konulu resim yarışması düzenliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Resim Yarışması Düzenliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ‘’Göç ve Aile’’ temalı resim yarışması düzenliyor.

Yarışma 15-20 yaş arasında ki gençler katılabilcek.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yarışma ile;

‘’Göçmenler hakkında toplumsal farkındalığın artırılmasına ve göçmenler ile toplumumuz arasındaki sosyal uyuma katkıda bulunmak.

Katılımcıların göç olgusunun olumlu/olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin göçmenler konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine imkan sunmak.

Toplumun temel yapı taşı olan ve geleneğimizde çok önemli bir yer tutan aile kurumunun ehemmiyetine dikkat çekmeği’’ amaçladıklarını açıkladı.

  • Yarışmaya Katılım Şartları :

1. Yarışmaya, Türkiye’de ikamet eden 15-20 yaş aralığındaki (01.01.2000-31.12.2005 tarihleri -her ikisi de dahil- arasında doğanlar) haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan bütün bireyler katılabilir. Daha önce hakkında kısıtlılık kararı verilmiş olan veya kısıtlılık kararı devam edenler yarışmaya katılamazlar.

2. Jüri üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

3. Her katılımcı sadece 1 resimle yarışmaya katılabilir.

4. Resimler, daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış olmalıdır.

5. Resimler, 20 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar katılımcıların ikamet ettikleri il ya da ilçe müftülüklerine elden, posta veya kargoyla teslim edilecektir. Mezkur tarihte 2 ulaştırılmamış resimler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Posta veya kargodan kaynaklı gecikmeler geçerli bir mazeret sayılmayacaktır.

6. Katılımcılar, Ek Katılım Formunu doğru bir şekilde doldurarak imzalayacaklar ve ayrı bir kağıt halinde resimlerine iliştireceklerdir. 18 yaşından küçük olan katılımcılar ise ayrıca velileri/vasilerine formda yer alan bölümü mutlaka imzalatacaklardır.

  • TEKNİK ŞARTLAR

1. Resim yapılacak kağıdın boyutu, 35 x 50 cm olacaktır.

2. Resimler el yapımı olacak, kesinlikle bilgisayar vb. teknolojik ürünler kullanılarak ya da dijital ortamlarda üretilmeyecektir.

3.Yarışmacılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü renkli tekniği ve malzemeyi kullanabilecektir.

4. Resimler paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, iki karton arasına düzgün yerleştirilmiş bir şekilde teslim edilecektir.

5. Resim kağıdının her iki tarafına da herhangi bir şey yazılmayacaktır.

  • Resimlerin Değerlendirilmesi

1. İlçe müftülükleri kendilerine teslim edilen resimleri değerlendirmek ve dereceye girenleri tespit etmek üzere bir resim öğretmeninin de bulunduğu en az üç kişilik değerlendirme komisyonu oluşturacaktır. Bu konuda ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yapılacaktır.

2. İlçelerde komisyonlar tarafından ilk üç sırada seçilen resimler il komisyonunca değerlendirilmek üzere 27 Kasım 2020 tarihine kadar il müftülüklerine ulaştırılacaktır. İlçelerde resimleri ilk üçe giren katılımcılar, ilde dereceye girenlere verilecek ödül tutarından fazla olmamak kaydıyla yerel imkanlar ölçüsünde para, yayın vb. ödüllerle ödüllendirilebilecektir.

3. İlçelerden gelen resimlerle doğrudan il müftülüklerine başvuru yapan katılımcıların resimlerini değerlendirmek üzere il müftülükleri bünyesinde bir resim öğretmeni ve bir il göç uzmanı/uzman yardımcısı ya da kurum tarafından uygun görülecek bir personelin de bulunduğu en az üç kişilik değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Bu konuda il milli eğitim müdürlükleri ve il göç idaresi müdürlükleri ile işbirliği yapılacaktır.

4. İl ve ilçe değerlendirme komisyonları il/ilçe müftüleri ya da komisyonlarda görevli personelin unvanları göz önünde bulundurularak uygun görülecek bir personelin başkanlığında oluşturulacaktır. Komisyonlarda vaiz ve göçmenlere yönelik hizmetlerde koordinatör olarak görev yapan personel (mevcut olmaları halinde) tercih edilecektir. Belirtilen personelin mevcut olmaması halinde diğer personel görevlendirilecektir.

5. İl ve ilçelerde katılımcı sayısının fazla olması halinde birden fazla değerlendirme komisyonu oluşturulabilecektir. Ancak il müftülüklerine ve Başkanlığa gönderilecek resimler tek komisyon tarafından seçilecektir.

6. Resimlerin değerlendirilmesi; özgünlüğü (30 puan), sanatsal değeri (30 puan), temaya dair mesajı yansıtması (40 puan) olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

7. İl genelinde dereceye giren eserlerin ilanı il müftülükleri tarafından başta sosyal medya hesapları olmak üzere uygun mecralarda ve vasıtalarla yapılacaktır.

8. İl müftülükleri tarafından ilde birinci seçilen resmin sahibine 250 TL, ikinci seçilen resmin sahibine 150 TL, üçüncü seçilen resmin sahibine ise 100 TL ödül verilecektir. Diğer 3 katılımcılar ise başta Başkanlığımız yayınları olmak üzere uygun görülecek diğer ödüller ile ödüllendirilebilecektir.

9. İlde birinci seçilen resimler, il müftülükleri tarafından posta yoluyla 04 Aralık 2020 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilecektir. Ayrıca il genelindeki toplam katılımcı sayıları ile takdim edilen hediyelere dair veriler ve değerlendirme komisyonu tutanağının da yer aldığı bir rapor düzenlenerek belirtilen tarihe kadar [email protected] adresine ulaştırılacaktır.

10. Başkanlık merkezinde illerden gelen resimleri değerlendirmek ve dereceye girenleri belirlemek üzere Din Hizmetleri Genel Müdürü başkanlığında Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı ile resim sanatında temayüz etmiş bir isim ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden bir temsilcinin bulunduğu 5 kişilik Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır. Bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.

11. Resimlerin değerlendirilmesi; özgünlüğü (30 puan), sanatsal değeri (30 puan), temaya dair mesajı yansıtması (40 puan) olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

12. Değerlendirme Komisyonu 10 Aralık 2020 tarihinde toplanarak ülke çapında birinci, ikinci ve üçüncü olmaya uygun görülen resimleri belirleyecektir.

13. Ülke genelinde dereceye giren resimler ve sahiplerinin isimleri uygun mecra ve vasıtalarla 11 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecek ve katılımcılara bilgi verilecektir.

  • ÖDÜLLER
  • 1.’lik Ödülü 5.000 TL,
  • 2.’lik Ödülü 4.000 TL,
  • 3.’lük Ödülü 3.000 TL,
  • Mansiyon ödülü almaya uygun görülen resmin sahibine 1.000 TL olmak üzere Uluslararası Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla 18 Aralık 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ tarafından Başkanlık merkezinde ödül takdim edilecektir. Ayrıca illerden Başkanlığımıza gelen katılımcılara Başkanlığımız yayınlarından oluşan bir hediye paketi ile Katılım Belgesi gönderilecektir.

Bu şartnamede belirtilen hususlara aykırı olduğu tespit edilen resimler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Resmin şartname hükümlerine aykırı olduğu sonradan tespit edilmesi durumunda dereceye girmiş ise ilgili katılımcıya verilen ödül/ödüller iptal edilecek ve bunun/bunların iadesi istenecektir.

  • YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 26 Ekim 2020

Resimlerin Katılımcılar Tarafından İl ve İlçe Müftülüklerine Son Teslim Tarihi: 20 Kasım 2020 Seçilen Resimlerin İlçelerden İllere Son Gönderim Tarihi: 27 Kasım 2020

Seçilen Resimlerin İllerden Başkanlığımıza Son Gönderim Tarihi: 04 Aralık 2020

Resimlerin Değerlendirilmesi: 10 Aralık 2020

Sonuçların İlanı: 11 Aralık 2020

Ödül Töreni: 18 Aralık 2020

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER