BAYBURT MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

14 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNİN, İKİNCİ OYLAMAYA KALMASI DURUMUNDA 28 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK CUMHURBAŞKANI İKİNCİ TUR SEÇİME ESAS SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİNE ESAS OLMAK ÜZERE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ 20 MART 2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT:08.00'DAN BAŞLAYIP 2 NİSAN 2023 PAZAR GÜNÜ SAAT:17.00'DA ASKIDAN İNDİRİLECEK ŞEKİLDE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. BU SÜRE İÇERİSİNDE ASKIYA ÇIKARILAN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILMAK VEYA BU LİSTELERDE DÜZELTME YAPMAK VE EKSİKLİĞİ GİDERMEK İÇİN:

BAYBURT MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

BAYBURT MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

14 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNİN, İKİNCİ OYLAMAYA KALMASI DURUMUNDA 28 MAYIS 2023 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK CUMHURBAŞKANI İKİNCİ TUR SEÇİME ESAS SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİNE ESAS OLMAK ÜZERE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ 20 MART 2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT:08.00'DAN BAŞLAYIP 2 NİSAN 2023 PAZAR GÜNÜ SAAT:17.00'DA ASKIDAN İNDİRİLECEK ŞEKİLDE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR. BU SÜRE İÇERİSİNDE ASKIYA ÇIKARILAN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILMAK VEYA BU LİSTELERDE DÜZELTME YAPMAK VE EKSİKLİĞİ GİDERMEK İÇİN:

a) SEÇMEN NİTELİĞİNE SAHİP OLDUĞU HALDE, MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE İSMİ BULUNMAYAN,

b) BİRİNCİ OYLAMA İÇİN 14 MAYIS 2005, CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN İKİNCİ OYLAMAYA KALMASI HALİNDE 28 MAYIS 2005 TARİHİNDE VE DAHA ÖNCE DOĞAN (YIL, AY VE GÜNÜ GÖSTEREN, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN, T.C. KİMLİK NUMARASI BULUNAN VE KİMLİK BİLGİLERİNİ İÇEREN BELGENİN İBRAZI GEREKLİDİR.),

c) BAŞKA BİR MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE YAZILI OLUP DA SÜREKLİ OLARAK OTURMAK AMACI İLE LİSTENİN ASKIYA ÇIKARILDIĞI MUHTARLIK BÖLGESİNDE İKAMET EDEN (NÜFUS İDARESİNCE YERLEŞİM YERLERİ DEĞİŞİKLİĞİ KONTROL EDİLİR.),

ç) ÖĞRENCİ OLUP, SEÇMEN NİTELİĞİNİ TAŞIYAN VE ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ YERLEŞİM BİRİMLERİNDE OYLARINI KULLANMAK İSTEYEN,

d) MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE KENDİSİNE AİT KİMLİK VEYA ADRES BİLGİLERİNDE YANLIŞLIK YAHUT EKSİKLİK BULUNAN,

e) 298 SAYILI KANUN'UN 36'NCI MADDESİ KAPSAMINDA NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINARAK SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLEN,

f) NÜFUS OLAY BİLGİSİ DEĞİŞEN (VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI, GAİPLİĞİN İPTALİ GİBİ),

TÜRK VATANDAŞLARI, ADRES KAYIT SİSTEMİNE KAYIT OLMALARI VE YUKARIDA BELİRTİLEN İŞLEMLERİ YAPABİLMELERİ İÇİN ÖNCE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE, SONRA İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

B) BİRİNCİ OYLAMANIN YAPILACAĞI 14 MAYIS 2023, CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNİN İKİNCİ OYLAMAYA KALABİLECEĞİ İHTİMALI DİKKATE ALINDIĞINDA İSE 28 MAYIS 2023 TARİHİ İTİBARIYLA ASKERLİKTEN TERHİS OLAN YA DA ASTEĞMENLİĞE VEYA ASTÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ANCAK SİLAH ALTINDA BULUNMALARI NEDENİYLE ASKI LİSTESİNDE KAYDI BULUNMAYAN VE YİNE AYNI NEDENLE KAYITLARI DONDURULMUŞ BULUNAN (TERHIS BELGESİ VEYA ASKERLİK ŞUBESİNCE VERİLEN BELGENİN VEYA GÖREV BELGESİNİN İBRAZI GEREKLİDİR.),

B) KASITLI SUÇ NEDENİYLE HAKLARINDA VERİLEN MAHKUMİYET KARARLARI KESİNLEŞMEKLE BİRLİKTE HENÜZ CEZA İNFAZ KURUMUNA ALINMAYANLAR, KOŞULLU YA DA DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANARAK SALIVERİLENLER İLE UZUN SÜRELİ HAPİS CEZASI ERTELENEN VEYA 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN'UN 16'NCI MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI GEREĞİNCE İNFAZI GERİ BIRAKILAN HÜKÜMLÜLERİN KAYITLARI DONDURULMAZ (CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDAN ALINACAK BELGEYİ İBRAZ ETMEK ZORUNDADIRLAR.),

h) 4721 SAYILI KANUN'UN 408'İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN VE AYIRT ETME GÜCÜ OLAN İLGİLİNİN YAŞLILIĞI, ENGELLİLİĞİ, DENEYİMSİZLİĞİ VEYA AĞIR HASTALIĞI SEBEBİYLE İŞLERİNİ GEREKTİĞİ

GİBİ YÖNETEMEMESİ SEBEPLERİNE BAĞLI OLARAK KENDİ İSTEKLERİ ÜZERİNE VERİLEN KISITLAMA KARARI KESİNLEŞEN (KARARI VEREN MAHKEMEDEN ALINACAK ONAYLI KARAR ÖRNEĞİNİN İBRAZI GEREKLİDİR.),

1) 4721 SAYILI KANUN'UN 407'NCI MADDESİNDE BELİRTİLEN; "BİR YIL VEYA DAHA UZUN SÜRELİ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI BİR CEZAYA MAHKÛM OLAN HER ERGİN KISITLANIR." HÜKMÜ UYARINCA KISITLANAN HÜKÜMLÜNÜN KISITLILIK HALI, AYNI KANUN'UN 471'İNCİ MADDESİNDEKİ; "ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZAYA MAHKUMİYET SEBEBİYLE KISITLI BULUNAN KİŞİ ÜZERİNDEKİ VESAYET, HAPİS HALİNİN SONA ERMESİYLE KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKAR." HÜKMÜ GEREĞİNCE HAPİS HALİ SONA ERMEKLE KISITLILIK HALİNİN DE SONA ERMESİ SEBEBİYLE SEÇMEN OLABİLECEK OLAN (TAHLİYESİNE İLİŞKİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN ALACAĞI BELGENİN İBRAZI GEREKLİDİR.),

TÜRK VATANDAŞLARI, LİSTELERE YAZILMAK VEYA SEÇMENLİK DURUMUNU OY KULLANABİLİR DURUMA GETİREBİLMEK İÇİN İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIKLARINA,

i) TUTUKLULAR İLE TAKSİRLİ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜLERE İLİŞKİN ASKI LİSTESİNDE KENDİSİNE AİT KİMLİK BİLGİLERİNDE YANLIŞLIK VEYA EKSİKLİK BULUNAN,

j) TUTUKLU VEYA TAKSİRLİ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLARAK CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDUKLARI HALDE ASKIYA ÇIKARTILAN TUTUKLULAR İLE TAKSİRLİ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜLERE İLİŞKİN ASKI LİSTESİNDE YAZILMAMIŞ BULUNAN (BU DURUMDA OLAN KİŞİLERİN ADRES BİLDİRİMLERİ 5490 SAYILI KANUN'UN 50'NCI MADDESİNİN ALTINCI FIKRASI GEREĞİNCE CEZAEVİ İDARESİ TARAFINDAN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILIR.),

TÜRK VATANDAŞLARI, 5490 SAYILI KANUN'UN 50'NCİ MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİ CEZA İNFAZ KURUMLARI İDARESİ ARACILIĞI İLE YAZILI OLARAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA BAŞVURABİLİR

k) 4721 SAYILI KANUN'UN 405 VE 406'NCI MADDELERİNDEKİ SEBEPLERLE HAKLARINDA KISITLAMA KARARI BULUNANLAR, MAHKEMEDEN ALACAKLARI KISITLILIĞIN SONA ERME KARARI (KESİNLEŞMİŞ) İLE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT ETMELERİ HALİNDE SEÇMEN LİSTELERİNE EKLENEREK OY KULLANABİLİRLER.

İLANEN DUYURULUR.

BAYBURT MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI

HABİBULLAH KAYA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER