Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’ndan 10 Bin TL Ödüllü Makale Yarışması

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı; “Kur’an ve Sünnet Işığında Korona Musibeti ve Dünyanın Geleceği” “Büyük Salgınlar Öncesi ve Sonrası Dünyada Meydana Gelen Değişiklikler” “Türkiye Yarınlara Nereden, Nasıl Bakmalı?” konularında makale yarışması düzenliyor.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’ndan 10 Bin TL Ödüllü Makale Yarışması

YARIŞMANIN AMACI: Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında evinde kalan hemşehrilerimizin, moral ve motivasyonlarını üst seviyelere çıkarmak, kaygı ve endişe düzeylerini azaltmak, hemşehrilerimiz arasındaki dayanışmayı diri tutmak, salgınla mücadelede toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlamaktır.
KONULAR
“Kur’an ve Sünnet Işığında Korona Musibeti ve Dünyanın Geleceği”
“Büyük Salgınlar Öncesi ve Sonrası Dünyada Meydana Gelen Değişiklikler”
“Türkiye Yarınlara Nereden, Nasıl Bakmalı?”
DEĞERLENDİRME: Makalelerin değerlendirilmesi Bayburt Üniversitesi tarafından oluşturulacak bir kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirmelerde yazım tekniği, metodoloji, dil ve ifade yeteneği ve özgünlük hususları dikkate alınacaktır.
ÖDÜLLER: Dereceye giren katılımcılara aşağıdaki ödüller verilecektir.
Birinciye 10.000 TL
İkinciye 6.000 TL
Üçüncüye 4.000 TL
İlk 10’a Girenlere Sürpriz Hediyeler
5000 gencimize Kur’an-ı Kerim Meâli ve Siyer-i Nebi Hediye
YARIŞMA BAŞVURU ŞARTLARI VE YÖNTEMİ

Yarışmaya 45 yaş ve altında olan herkes katılabilir.
Yarışma başlama tarihi: 24 Temmuz 2020 (Cuma Günü)
Yarışmaya son başvuru tarihi: 31 Ağustos (Pazartesi Günü)
1 hafta değerlendirme süresi olacaktır.
Yarışmaya Bayburt Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile seçici kurul üyeleri ve yakınları katılamazlar.
Makaleler, yazarının güncel öz geçmişiyle beraber BAŞVURU FORMU üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir.
Başvuru sahibinin adı, soyadı, yaşadığı yer, yazışma ve e-posta adresi açıkça yazılmalıdır.
Bir yarışmacı en fazla 3 makale ile yarışmaya katılabilir. Her katılım başvurusu ayrı ayrı yapılmalıdır.
Yarışmaya katılım için ön kayıt yapılmasına ve ücret ödenmesine gerek yoktur.
Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 12 (on iki) punto ile yazılmalıdır.
Microsoft Word belgesine yazılmalıdır.
Satır aralığı 1,5 cm (bir buçuk) olarak ayarlanmalıdır.
Paragraf aralıkları 0 (sıfır) olmalıdır.
Yazı 1000-1250 kelime arasında olmalıdır.
300 kelime üzerinde alt başlıklara yer verilmelidir.
Faydalanan kaynaklar “Kaynakça” şeklinde gösterilmeli ve makale sonuna eklenmelidir.
Kaynaklar ilgili sayfanın altına “Dipnot” şeklinde de yazılmalıdır.
Başvurular: www.bayburtvakfi.org.tr sitesinden yapılacaktır. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER