Türkiye Geneli "Yılın Cümlesi" Yarışması Başladı

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün "İstiklâl Marşının Kabulü'nün 100. Yıl  Dönümü ve Mehmet Âkif ERSOY'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında 21.12.2020-08.03.2021 tarihleri arasında Türkiye geneli resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören  öğrencilere yönelik olarak düzenlediği "Yılın Cümlesi" yarışması başladı.

Türkiye Geneli "Yılın Cümlesi" Yarışması Başladı

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulundan yapılan açıklamaya göre;

Büyük dava ve fikir adamı, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif ERSOY’un şair kişiliği, birleştirici yönü, kahramanlık sembolü olarak milletimize öncülük etmesi  ile vatan ve millet sevdalısı olma özelliğinin öğretilmesi ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. Yılında, İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Etkinlikleri kapsamında Milli Şairimizi daha iyi tanımak ve anlamak, “Türk milletinin milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmesi” amacına  katkı  sağlamak, tarih bilincini güçlendirmek, milletimizin vatan savunmasında gösterdiği kahramanlık destanlarını öğrencilerimize kavratmak ve fark edilmelerini sağlamak amacı ile düzenlenen yarışmaya Türkiye geneli resmi/özel ortaöğretim kurumların da öğrenim gören örgün öğretim öğrencileri ile 18 yaşını tamamlamamış açık öğretim lisesi öğrencileri de katılabileceklerdir.

“Yılın Cümlesi” yarışmasına okul web sayfasından 8 Mart 2021 tarihin de mesai bitimine kadar  online katılım sağlanabilecektir. 

Yılın Cümlesi Yarışmasına Online katılım için tıklayınız.

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü 2 Bin Türk Lirası
İkincilik Ödülü 1.000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü 500 Türk Lirası
Mansiyon Ödülü 250 Türk Lirası
Jüri Özel Ödülü Kitap Seti

Yarışmanın Amacı
a) 
Büyük dava ve fikir adamı, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif ERSOY’un şair kişiliği, birleştirici yönü, kahramanlık sembolü olarak milletimize öncülük etmesi ile vatan ve millet sevdalısı olma özelliğinin öğretilmesi ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. Yılında, İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinlikleri kapsamında Milli Şairimizi daha iyi tanımak ve anlamak,
b) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda geçen “Türk milletinin milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren ailesini vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşlar yetiştirmesi” amacına katkı sağlamak
c) Tarih bilincini güçlendirmek
ç) Milletimizin vatan savunmasında gösterdiği kahramanlık destanlarını öğrencilerimize kavratmak ve fark edilmelerini sağlamak,
d) Okul Web Sitemizin öğrenciler tarafından ziyaret ve takip edilme oranlarını artırarak okul etkinliklerimizin daha geniş kitleye ulaşmasına katkı sağlamak

Yarışmanın Konusu
“İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” ile ilgili seçici kurul tarafından hazırlanmış olan “okul web sitemiz de yayınlanmış olan haber ve duyuruların bitiminde verilen 12 şifreyi bileştirerek “Yılın Cümlesi”ni bulmak

Yarışmanın Kapsamı
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, “Yılın Cümlesi”nde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak işlemler ve değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar
Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okullarının hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinden 18 yaşını tamamlamamış olanlar katılabileceklerdir.
Başvuruda Aranacak Şartlar
Yarışmaya katılacak başvuru formlarında aşağıdaki şartlar aranacaktır:
a) Yarışmaya katılacak başvuru formlarını elektronik ortamda doldurulacaklardır
b )Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir (1) başvuru formu ile katılacaktır. Birden fazla başvuru ile yarışmaya online katılan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.
c )Yarışmaya katılacak öğrenciler tarafından , yılın cümlesi cevabı okul web sayfasında yer alan başvuru formundaki ilgili bölümler doldurularak online ortamda gönderilecektir.
d) Yarışma takviminde gönderilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Yarışmaya katılacak öğrenciler yarışma başvurusunu online gerçekleştirdikten sonra yarışma şartnamesi eklerin de yer alan Açık Rıza Onayı ( Ek-2) ve Veli İzin Belgesi (Ek -3) nin ilgili kısımları doldurup onayladıktan sonra [email protected] e posta adresine veya Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Şingah Mahallesi ,İmam Hatip Yolu Caddesi,No:39 Bayburt Adresine posta yolu ile Ek-2 ve Ek 3 belgelerini göndereceklerdir.

Başvuru
Yarışmaya katılacak öğrenciler daha önce belirlenmiş olan “Yılın Cümlesi”ni bularak elektronik ortamda Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul web adresindeki //bayburtkizaihl.meb.k12.tr/ ) ilgili bölümleri doldurarak göndereceklerdir . Yarışmanın 1.si , “Yılın Cümlesi”ni ilk olarak doğru şekilde elektronik ortamda gönderen öğrenci olacaktır. Yarışmanın 2.ve 3.seçilen öğrencileri ile mansiyon ve jüri özel ödülüne hak kazanan öğrenciler ise cevabı doğru gönderen öğrenciler arasından seçici kurul tarafından kura ile belirlenecektir.

Yapılacak İşlemler ve Değerlendirme
Okullarda;
a) Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.

Ödüllendirme ve Ödül Töreni
Yarışmada dereceye giren öğrencilere, hediyeleri Covid 19 pandemisi tedbirleri kapsamında 12 Mart 2021 Cuma günü saat 14:00’da yapılacak olan İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliğinde takdim edilecektir. Ayrıca doğru cevabı gönderen öğrencilerden kura ile 20 öğrenciye “Mehmet Akif’in İdeal Nesli Asım” ile “Gençler için Safahat” isimli kitaplar “hediye edilecektir.
Yarışma sonuçları //bayburtkizaihl.meb.k12.tr/ adresinden duyurulacaktır. 

Yarışma Takvimi
Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.
1. Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması: 21 Aralık 2020
2. Yarışma Başvurularının Elektronik Ortam da Sona Ermesi: 8 Mart 2021
3. Sonuçların Duyurulması: 10 Mart 2021
4. Ödül Töreni: 12 Mart 2021

Diğer Hususlar
a)
Seçici kurul üyelerinin kendilerinin 1.derece yakınlarının yarışmaya katılmaları yasaktır.
b) Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır. Seçici kurulun aldığı kararlara itiraz hakkı olmayacaktır.
c) Yarışmaya katılan engelli öğrencilerimize yönelik gerekli tedbirler okul idaresi tarafından alınacaktır.
ç) Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile Şartname üzerin de değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Not: Yarışmaya katılım ücretsiz olup ödül törenine katılacak olan öğrencilerin yol ve barınma masrafları kendilerine ait olacaktır.

bayburtkizaihl.meb.k12.tr

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER